Groen licht voor Europees Reisinformatiesysteem

do 05 jul. 2018
Het EP heeft een wet goedgekeurd, die de veiligheid in heel Europa ten goede zal komen. Het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie, zal een significante rol spelen in de strijd tegen terrorisme en illegale migratie.
Etias
Lees meer

Europa moet voortouw nemen in strijd tegen terreur

do 05 jul. 2018
De bijzondere commissie terrorismebestrijding van het Europees Parlement stelt haar eindrapport voor met conclusies en aanbevelingen voor de strijd tegen terreur in de EU. Nauwere samenwerking tussen de lidstaten moet hierbij centraal staan.
Politie 2
Lees meer

Mobiliteitspakket: EP niet overtuigd

wo 04 jul. 2018
Europarlementsleden stemden niet in met een pakket nieuwe maatregelen voor de transportsector, het zogenaamde mobiliteitspakket. Het pakket gaat nu terug naar de EP commissie transport. Ook de CD&V-delegatie in het Europees Parlement stemde tegen.
Web16
Lees meer

Europees Investeringsfonds Defensie gelanceerd

di 03 jul. 2018
Het Europees Parlement zet een belangrijke stap richting een nauwere defensiesamenwerking met de oprichting van een nieuw EU-investeringsfonds voor defensie. Met dit fonds moet de gezamenlijke ontwikkeling van technologie en materiaal worden opgevoerd.
Edidp
Lees meer