www.

Akkoord over hervorming klimaatwet

De EU heeft een belangrijke stap gezet voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Tijdens de afrondende onderhandelingsronde hebben vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van ministers een finaal akkoord bereikt over de hervorming van het ETS-emissiehandelsysteem en zijn de laatste hinderpalen weggewerkt. Concreet zal de uitstoot van meer dan 12.000 industriële ondernemingen en elektriciteitsproducenten in Europa verder omlaag moeten. Het is een fundamenteel instrument om de totale CO2-uitstoot in de EU tegen 2030 met 40% terug te dringen.

 

Dit akkoord is een opsteker voor Europa, zeker in het licht van de klimaatconferentie in Bonn die momenteel aan de gang is. ETS is de hoeksteen van het Europees klimaatbeleid. Een ambitieuze hervorming is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. De leidraad bij deze hervorming is en blijft: de CO2-uitstoot met vaste tred afbouwen en tegelijk stimulansen bieden aan Europese bedrijven om op een duurzame manier energie te verbruiken en te produceren. Een ambitieus klimaatbeleid is immers wel degelijk verzoenbaar met economische groei, jobs en competitiviteit.

 

De hervorming is van groot belang voor Vlaanderen, want bedrijven uit de chemie, staal- en glassector zullen belangrijke inspanningen moeten doen. Daarom zet het EP zich er telkens voor in om ook de correcte bescherming te garanderen voor bedrijven en ondernemingen die internationaal in de frontlinie staan. Zij moeten opboksen tegen bedrijven uit andere regio’s die aan minder strenge klimaatnormen moeten beantwoorden en dus een concurrentieel voordeel hebben. We moeten te allen tijde voorkomen dat energie-intensieve bedrijven door extra CO2-kosten de productie en investeringen verhuizen naar regio’s zonder gelijkaardige klimaatwetgeving, waardoor de CO2-uitstoot zou verhuizen i.p.v. te verminderen (= carbon leakage). Alleen met een goed werkend ETS kunnen we dit ook daadwerkelijk verwezenlijken.

 

 

print