meer artikels

Europees akkoord voor opvolger Juncker-investeringsplan

do 18 apr. 2019 / budget

Er is een Europees akkoord over de invulling van een investeringsenveloppe voor InvestEU, de opvolger van het Junckerplan. De enveloppe is een investeringsgarantie die over een periode van 7 jaar in totaal tussen de 650 en 700 miljard euro investeringen moet losmaken in de EU. Het Europees Parlement wil hiervoor in de Europese begroting 40,8 miljard euro vrijmaken.

Het InvestEU-programma brengt de brede waaier van bestaande financieringsinstrumenten onder één dak bijeen en het breidt het lopende Junckerplan uit. Het Europees Parlement wil deze middelen inzetten voor duurzame infrastructuur, onderzoek, innovatie en digitalisering en om kmo’s financieel te ondersteunen bij investeringen.

Het programma moet extra jobs creëren, door met name te investeren in hernieuwbare energie, energiebesparing, schone technologie, elektrische wagens en laadinfrastructuur. 30% van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren.

InvestEU moet investeringen aantrekken die een extra push nodig hebben om ook privaat kapitaal te mobiliseren, omwille van het hogere risicoprofiel. Omdat de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen om de CO2-uitstoot bij de energie-intensieve industrie verder te reduceren.

In Vlaanderen is investeringsmaatschappij PMV aangeduid om bijkomende Europese middelen te coördineren voor de Vlaamse projecten. Voor België is door het Junckerplan tot dusver al voor 1,8 miljard euro aan Europese middelen goedgekeurd. Dat bedrag is goed voor in totaal ruim 8 miljard euro aan investeringen (stavaza maart 2019/zie hieronder).

Voor de precieze bedragen is het nog wachten op een akkoord over het Europese meerjarenbudget : daarover moeten de Europese staats- en regeringsleiders een akkoord sluiten na de zomer.

InvestEU in België (stavaza maart 2019)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/belgium-investment-plan-factsheet-march2019_nl.pdf

Met de financiële steun van het Junckerplan wordt onder meer de 2de fase van windmolenpark Belwind voor de Belgische kust gefinancierd. 44 windmolens zullen meer dan 320 000 Belgische huishoudens van stroom voorzien en de CO2-uitstoot met 593 000 ton verminderen. Ook kmo’s kunnen een beroep doen om het Junckerfonds. Zo gebruikt KiOmed Pharma het geld voor de ontwikkeling van een medische gel die artritis bestrijdt. De gel moet een chirurgische ingreep aan de gewrichten overbodig maken.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken