meer artikels

Nieuwe EU meerjarenbegroting: slim besparen, maar vooral: investeren

wo 02 mei 2018 / budget
Web1

De nieuwe meerjarenbegroting die de Europese Commissie vandaag op tafel legt, is een combinatie van slim besparen en toekomstgericht investeren. Veiligheid, een doeltreffende grensbewaking, innovatie in hernieuwbare energie, sociale bescherming, het zijn dé terreinen waar Europa het verschil kan maken.

CD&V is er ook voor gewonnen dat EU-subsidies in de toekomst worden gekoppeld aan respect voor de rechtsstaat. Lidstaten moeten beseffen dat een onafhankelijke justitie fundamenteel is voor een correcte controle op de besteding van EU-subsidies. Dat wordt een uiterst moeilijk debat met onze vrienden uit Centraal-Europa, maar het is onvermijdelijk.

We staan met Europa op een kruispunt: de brexit komt eraan, en we moeten duidelijke keuzes maken over welke richting we uitwillen. De prioriteiten die naar voor worden geschoven, zijn de juiste. De mensen verwachten terecht dat Europa hen beschermt tegen terreur en dat het de buitengrenzen bewaakt. De Commissie wil de capaciteit van de grens- en kustwacht Frontex fors optrekken: van 1.200 naar 10.000 grenswachten, dat is een goede zaak. Bij dit soort investeringen met een duidelijke Europese meerwaarde, krijgen mensen waar voor hun geld. Hetzelfde geldt voor investeringen in elektrische auto’s en grensoverschrijdende energieverbindingen. Die keuzes vragen een heldere budgettaire vertaling. Nu goed uitleggen dat hiervoor extra middelen nodig zijn en dat eurosceptici manifest ongelijk hebben als ze roepen dat er minder naar Europa moet, is cruciaal voor de toekomst van dit continent.

Dat wil niet zeggen dat we niet moeten besparen en de uitgaven kritisch tegen het licht houden. Het is goed dat er een strakkere controle komt op de fondsen die naar de lidstaten gaan. EU-fondsen zullen afhankelijk worden van effectieve anti-fraude en corruptiebestrijding en een onafhankelijke justitie. Deze sancties mogen de bevolking niet treffen: lidstaten zullen verplicht worden om programma’s als Eramus+ te blijven financieren, maar dan uit eigen zak. Daarnaast zullen landen die een belangrijke bijdrage leveren bij de opvang van vluchtelingen hiervoor extra steun krijgen. Ook dat zijn prioriteiten die we zullen steunen.

Daarnaast zijn we er ons van bewust dat besparen onvermijdelijk is. Zeker in de landbouw, toch goed voor 38% van het Europese budget. Besparen kan, maar het moet slim gebeuren. Het voorstel dat de Commissie op tafel legt om een bovengrens van 60.000 euro in te voeren per bedrijf is zo’n slim voorstel, als het wordt gekoppeld aan een broodnodige herverdeling. Nu lopen de grote bedrijven met het leeuwendeel van de directe steun weg door de grote nadruk op hectare-ondersteuning. Dat wordt nu afgetopt. De kleine en middelgrote familiebedrijven, zoals we er in Vlaanderen veel hebben, krijgen meer steun op hun eerste hectares.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken