meer artikels

Europees Investeringsfonds Defensie gelanceerd

di 03 jul. 2018 / defensie
Edidp

Het Europees Parlement zet vandaag een belangrijke stap richting een nauwere defensiesamenwerking met de oprichting van een nieuw EU-investeringsfonds voor defensie. Met dit fonds moet de gezamenlijke ontwikkeling van technologie en materiaal worden opgevoerd.

Het gaat alvast om een half miljard euro voor de komende 2 jaar. Dat moet een opstap zijn naar een volwaardig Europees Defensiebudget in de volgende meerjarenbegroting: daarin is een budget voorzien van €13 miljard euro voor 2021-2027.

We moeten defensie dringend uit de nationale hokjes halen. Dat kan
alleen als de lidstaten de handen in elkaar slaan en inzetten op meer
samenwerking. Het Europees Investeringsfonds Defensie, waarvoor het
Parlement vandaag het licht op groen zet, is een grote stap vooruit.

Het fonds steunt samenwerking tussen minstens drie bedrijven uit evenveel Europese lidstaten voor de ontwikkeling van defensiematerieel, en geeft de Europese defensie-industrie zo een duw in de rug. Wil Europa haar eigen veiligheid in handen nemen, dan moeten ook de versnipperde budgetten voor onderzoek en ontwikkeling beter renderen.

Elk jaar spenderen de 28 EU-lidstaten met z’n allen 200 miljard euro aan defensie, maar die investeringen zitten versnipperd in 37 verschillende types pantservoertuigen, 12 verschillende tankvliegtuigen en 19 gevechtsvliegtuigen. Zo wordt enorm veel geld verspild. Als we Europees de taken beter verdelen en nauwer samenwerken, komt een bedrag vrij van ruim 25 miljard euro. Dat maakt de weg vrij voor een veel modernere en veel beter uitgeruste defensie in Europa, bij voorkeur ‘made in Europe’.

Achtergrondinformatie:


Alleen samenwerkingsprojecten tussen minstens drie ondernemingen uit verschillende EU-lidstaten komen voor het Defensiefonds in aanmerking. EU-landen kunnen het fonds bijvoorbeeld aanwenden voor een betere satellietcommunicatie of voor onderzoek naar nieuwe mijnbestrijdingstechnologieën. Projecten waarin kmo’s een belangrijke rol spelen, krijgen van Europa een financiële bonus. Ook voor de Vlaamse industrie is het fonds daarom een uitgelezen kans. Onze bedrijven zijn voornamelijk actief in hoogtechnologische niches, denk aan Sabca in Lummen, of Newtec en Luciad.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken