www.

Dieselgate: never again!

Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor een verscherpt toezicht op de uitstoot van auto’s. Onafhankelijke testcentra, een strenger markttoezicht en een effectief boetesysteem moeten een waterdichte controle op de automobielsector garanderen.

Het schandaal over het gebruik van sjoemelsoftware heeft aangetoond dat er ernstige tekortkomingen zijn in het huidige toezichtsysteem. Het EP wil dit toezicht nu aanzienlijk aanscherpen.We maken komaf met de wirwar aan nationale regels en uiteenlopende toepassingen in de lidstaten. Vandaag kunnen autoproducenten vrij kiezen in welk land ze een typegoedkeuring voor nieuwe modellen aanvragen. De controle hierop zit vol gaten en moet veranderen. Er zal een strak Europees toezicht komen dat de achterpoortjes sluit.

Dit verscherpt toezicht gaat hand in hand met effectieve sancties. Vandaag is er onduidelijkheid over de sancties. De nationale autoriteiten zijn volgens de EU-wet verplicht om boetes uit te schrijven aan autoproducenten die de regels niet naleven, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Dat is pure nalatigheid en de Commissie heeft terecht al een aantal inbreukprocedures opgestart tegen lidstaten. Autoproducenten die sjoemelen, zullen voortaan door de lidstaten of de Europese Commissie een fikse boete opgelegd krijgen, die kan oplopen tot 30.000 euro per wagen.

Het Parlement wil ook dat de automobilisten nooit het slachtoffer worden van fraude door de constructeurs. Concreet: de herstelkosten zijn voor rekening van de constructeurs en de consument moet van de garagist of autobouwer heldere en gedetailleerde informatie krijgen als zijn of haar auto wordt teruggeroepen voor onderhoud of een software-update.

Het vertrouwen van de consument in de automobielsector zit op een laag pitje. Duidelijke informatie over eventuele aanpassingen is cruciaal om dit vertrouwen te herstellen. In België geeft de automobielsector alvast het goede voorbeeld door in te gaan op het voorstel van Minister voor consumentenzaken Kris Peeters voor een gedragscode. Daarin engageren de autobouwers zich om de rechten van de consument nauwgezet na te leven en de kosten van terugroepacties zelf te dragen.

De onderzoekscommissie naar het Dieselgateschandaal werd opgericht in december 2015 om inbreuken op EU-wetgeving inzake emissiemetingen in de auto-industrie te onderzoeken. De commissie Interne Markt boog zich gelijktijdig over de werking van de goedkeuringsautoriteiten.

 

 

print