www.

EP start met anti-terreurcommissie

Het Europees Parlement zet een nieuwe stap in de strijd tegen terreur op Europese bodem. Vandaag zet het Parlement het licht op groen voor een speciale parlementaire commissie met vergaande onderzoeksbevoegdheden om uit te klaren waar de voornaamste pijnpunten liggen in het anti-terreurbeleid. De commissie zal uitzoeken wat de hiaten zijn in de samenwerking tussen de lidstaten, Europol en derde landen. Ze zal ook onderzoeken hoe de verschillende EU-databanken beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

We kunnen de terreurnetwerken alleen maar doeltreffend aanpakken als de Europese samenwerking optimaal verloopt. De komende maanden gaan we uitzoeken hoe de samenwerking tussen de nationale  politiediensten, de justitie en de inlichtingendiensten van de lidstaten kan worden verbeterd, en welke wetsaanpassingen zich opdringen.

Het Europees Parlement heeft eerder dit jaar al een belangrijke richtlijn goedgekeurd om de terreuraanpak in de lidstaten te stroomlijnen; nu moeten we er ook op toezien dat de geldende Europese regels correct worden toegepast door de nationale autoriteiten. Een Europese onderzoekscommissie is een prima instrument om uit te zoeken hoe de informatie-uitwisseling nog opgeschroefd kan worden, om aanslagen te voorkomen.

De parlementscommissie zal ook nagaan hoe de rechten van de slachtoffers van terreur kunnen worden versterkt, hoe de lidstaten hiermee omgaan en hoe we van elkaar de beste praktijken kunnen overnemen.

 

print