Europees Parlement

Portaalsite van de Europese Unie : http://europa.eu/

De EU- instellingen:
Europese Commissie : http://ec.europa.eu/
Europees Parlement : http://www.europarl.eu/
Raad van de Europese Unie : http://www.consilium.europa.eu/
Europees Hof van Justitie : http://curia.europa.eu

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België:
http://ec.europa.eu/belgium/

Vertegenwoordiging van het Europese Parlement in België:
Het Europees Parlement heeft in elke EU lidstaat één of meer informatiebureaus die het publiek en de media informeren over de rol en de werkzaamheden van het Parlement.
http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl

Europarl TV:
Nieuws, inspraak en live beelden uit het Europees Parlement.
hhttp://www.europarltv.europa.eu/en/home

Bezoeken aan het Europees Parlement:
Iedereen kan zelf kennis komen maken met het parlement en kijken hoe het precies werkt. Zowel individuele bezoekers als bezoekersgroepen zijn daartoe welkom in de drie plaatsen waar het Europees Parlement werkt: Brussel, Straatsburg en Luxemburg.  Wilt u graag een bezoek brengen en eventueel een plenaire vergadering bijwonen:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl

Werken voor de Europese instellingen:
Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) werd opgericht in 2002.  EPSO organiseert algemene vergelijkende onderzoeken met het oog op de selectie van gekwalificeerde ambtenaren voor alle instellingen en organen van de Europese Unie — het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het
Comité van de Regio’s, de Europese Ombudsman en de Toezichthouder voor gegevensbescherming.
http://europa.eu/epso

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA):
VLEVA is in 2005 opgericht door de Vlaamse regering.  Het initiatief moet leiden tot een meer nadrukkelijke Vlaamse aanwezigheid op het Europese beleidsniveau en een betere Vlaamse belangenbehartiging. Bedoeling is ook het Vlaamse middenveld en de Vlaamse overheden (lokaal en regionaal) zo goed mogelijk te informeren over Europese dossiers en financieringsmogelijkheden.
http://www.vleva.eu/

SOLVIT:
Als je problemen ondervindt bij het uitoefenen van je rechten in de Europese interne markt, kan je een klacht indienen bij het SOLVIT netwerk van de Europese Commissie.
SOLVIT behandelt problemen die voortkomen uit de slechte toepassing van Europese wetgeving door nationale overheidsinstanties.  Ruim 3/4de van de ingediende klachten raken door SOLVIT opgelost.
http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_nl.htm

De Europese beweging:
De Europese Beweging-België is een tak van de Internationale Europese Beweging, die afdelingen heeft in 41 landen en werd opgericht door pioniers als Churchill, Adenauer, de Gasperi en Spaak, tijdens het Congres van Den Haag in 1948.
http://www.europese-beweging.be

Europees Milieuagentschap:
Het Europees Milieuagentschap (EMA) is een agentschap van de Europese Unie. Het vormt een belangrijke informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van het milieubeleid.
http://www.eea.europa.eu/nl

Europe Direct:
Europe Direct beantwoordt uw vragen over de Europese Unie. http://europa.eu/europedirect/index_nl.htm
Provinciale Europe Direct-Contactpunten: http://europa.eu/europedirect/meet_us/belgium/index_nl.htm

print