www.

EC pakt wantoestanden in transport aan

De Europese Commissie legt vandaag nieuwe maatregelen op tafel om een gelijk speelveld te creëren in de transportsector en de sociale bescherming te verbeteren.
Het nieuwe ‘mobiliteitspakket’ is een bundel maatregelen om de Europese mobiliteit eerlijker, concurrentiëler en milieuvriendelijker te maken. De Commissie wil onder meer duidelijkheid scheppen in de huidige regelgeving rond rij-rusttijden. De veiligheid op de weg moet daarbij voorop staan.

Het is onze plicht om eindelijk paal en perk te stellen aan de sociale wantoestanden in de transportsector. De recente gerechtelijke inval bij het Belgisch-Luxemburgse transportbedrijf Jost toont aan dat de strijd tegen sociale dumping in de transportsector eindelijk wat van de grond komt. Maar de maatregelen die de Commissie vandaag voorstelt, dreigen hun doel voorbij te schieten.

We moeten er dringend werk van maken om alle bestaande trucks van slimme tachografen te voorzien. Alleen zo kunnen we op een effectieve manier controleren of chauffeurs zich wel degelijk aan de arbeidsregels en rij-rusttijden houden, welke afstanden ze afleggen en aan welke snelheid. We willen geen uitholling van de regels rond rij- en rusttijden en zeker geen aantasting van de cao’s in de sector.  Het gaat hier niet alleen om pure uitbuiting van kwetsbare werknemers, maar ook over onze veiligheid op de weg.

print