www.

Exit Trump uit klimaatakkoord: Zwarte episode, maar EU moet koers aanhouden

De exit van de V.S. uit het akkoord van Parijs is natuurlijk een zwarte episode in de uitvoering van het klimaatakkoord. Maar Parijs is en blijft de hoeksteen van het internationaal klimaatbeleid; de omslag naar een CO2-arme economie is ingezet, er is geen weg terug. Donald Trump is bezig met een symbolenstrijd en een achterhoedegevecht. Intussen hebben zelfs al grote Amerikaanse bedrijven zoals Apple en Microsoft Trump opgeroepen om de VS in het klimaatakkoord van Parijs te houden. Voor hen biedt het klimaatakkoord een stabiel en praktisch kader om klimaatverandering wereldwijd op een effectieve en gebalanceerde manier aan te pakken. En dat is maar juist ook.

De beslissing van de V.S. mag ons niet afleiden van onze koers. De EU heeft een robuust klimaatbeleid. De ijkpunten voor de periode 2021 tot 2030 worden momenteel vastgelegd. Met name de hervorming van het ETS-emissiehandelssysteem zit in de laatste rechte lijn. Een efficiënt ETS is het belangrijkste instrument om de CO2-uitstoot structureel verder af te bouwen en stimulansen te geven aan de industrie voor meer duurzame energieproductie en -verbruik. Het is de perfecte illustratie dat een ambitieus klimaatbeleid wel degelijk te verzoenen is met economische slagkracht en competitiviteit voor de industrie.

Meer dan 190 landen hebben het akkoord van Parijs intussen ondertekend. Europa moet hen samen met China, Canada en andere trekkers, zoals de staat Californië, op sleeptouw nemen en de lijnen internationaal uitzetten. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie blijven daarbij de sleutelinstrumenten.

print