www.

Fipronil: info-uitwisseling onveilig voedsel moet sneller

De Europese Commissie gaat maatregelen nemen om een herhaling van de Fipronil-eiercrisis te voorkomen. Dat heeft Eurocommissaris voor Volksgezondheid Adriukaitis gezegd in zijn eerste publieke tussenkomst over de zaak. Er komen strenge boetes voor voedselfraudeurs en de lidstaten moeten sneller communiceren, zowel onderling als naar de Commissie.

De Fipronil-crisis maakt duidelijk dat de informatie-uitwisseling tussen de nationale agentschappen voor voedselveiligheid mank loopt. De Commissie moet het Rapid alert system hervormen zodat het ook daadwerkelijk ‘rapid’ is. Nu is de consument wekenlang in het ongewisse gelaten, om uiteindelijk gebombardeerd te worden met onduidelijke en tegenstrijdige berichten. Dit kan zo niet verder. We moeten naar een systeem dat snel de juiste informatie kan verstrekken, zonder paniek te zaaien.

We vragen de Commissie dan ook om op korte termijn maatregelen uit te werken die de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten sneller en eenduidiger doen verlopen. Het systeem is veel te afhankelijk van de (on)wil van de nationale agentschappen. Waarschuwingen over voedselveiligheid moeten aan strengere regels onderworpen worden en automatisch gedeeld worden tussen de lidstaten én met de Commissie.

Deze crisis komt niet zo maar uit de lucht vallen. Hier is opzettelijk met voedsel geknoeid, zoals enkele jaren geleden het geval was met paardenvlees dat als rundsvlees werd verkocht. De Commissie moet maatregelen voorzien om de lidstaten te ondersteunen bij het opsporen en bestraffen van voedselfraude.

Daarnaast is er ook nood aan maatregelen die de getroffen boeren ondersteunen. Deze crisis is een ware ramp voor onze pluimveesector: sinds het uitbreken van de crisis, werden in Nederland en België respectievelijk 281 en 93 boerderijen stilgelegd, waarvan er vandaag nog steeds 174 niet operatief zijn. Verschillende landen, waaronder nota bene Oekraïne, hebben intussen maatregelen genomen tegen de import van eieren en kippenvlees uit België en Nederland. België ondernam al stappen om de getroffen boeren te ondersteunen. De Commissie moet die maatregelen nu dringend goedkeuren.

print