meer artikels

EP wil terugloop vaccinaties aanpakken

di 20 mrt. 2018 / gezondheid
Web3

Het Europees Parlement wil dat de EU-Commissie met een alomvattend actieplan komt om de verontrustende terugval van inentingen in de EU snel om te buigen. Het aantal mensen dat zich laat vaccineren in de EU gaat achteruit. In één jaar tijd is het aantal Europeanen die besmet raakten met mazelen verviervoudigd (tot 21.315). 35 van hen overleefden de ziekte niet. De dalende vaccinatiegraad houdt een enorm risico in voor de volksgezondheid in de hele EU. Almaar meer ouders of patiënten stellen inenting uit of laten hun kinderen zelfs helemaal niet meer inenten.
Het EP keurt vandaag een rapport goed over een pakket van maatregelen tegenover de dalende vaccinatiegraad.Ziektes die zo goed als uitgeroeid waren in Europa, zoals de mazelen, steken daardoor weer de kop op, met rampzalige gevolgen. Vaccins beschermen niet alleen de gevaccineerde, maar creëren een groepsimmuniteit die de hele samenleving weerbaarder maakt. Vaccineren is gebaseerd op een solidariteitsprincipe waardoor ook kwetsbare personen, die niet gevaccineerd mogen worden, beschermd kunnen worden.

Helaas merken we dat steeds meer mensen minder vertrouwen hebben in vaccins. Inentingen zijn nochtans het resultaat van robuust onderzoek en rigoureuze goedkeuringsprocedures van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Bovendien staat het positieve effect van vaccins op de volksgezondheid onomstotelijk vast. Het is onaanvaardbaar dat jarenlange medische vooruitgang nu dreigt te worden tenietgedaan door misleidende informatie en fake news. Er moeten onder meer gerichte campagnes komen om medisch personeel te wijzen op hun verplichting om patiënten duidelijk te informeren over vaccins.

Achtergrondinformatie

Vaccinatie gaat verder dan de individuele bescherming van elke gevaccineerde en heeft een belangrijke impact op de volksgezondheid door het creëren van groepsimmuniteit. Vaccineren is in feite gebaseerd op een solidariteitsprincipe waardoor ook kwetsbare personen, die niet gevaccineerd mogen worden, beschermd kunnen worden. Elke vaccinatie telt, want hoe beter de bevolking gevaccineerd is, hoe minder gemakkelijk een ziektekiem zich kan verspreiden. Neem bijvoorbeeld polio, door een doorgedreven vaccinatieprogramma werd de ziekte sinds 1970 in België niet meer gesignaleerd. De hoge vaccinatiegraad zorgde er zelfs voor dat Europa in 2002 poliovrij werd verklaard. Het risico blijft echter wel bestaan, want zelfs in lidstaten met een hoge vaccinatiegraad, zoals Nederland (95%), zijn er bevolkingsgroepen die onder meer op basis van religieuze redenen vaccinaties principieel afwijzen.

Met dit rapport wil het Parlement ook steun verzamelen voor het actieplan van de Commissie om vaccins toegankelijker te maken in de hele EU. Bedoeling is om via een gezamenlijke aanbesteding de kwaliteit van vaccins te waarborgen, het aanbod van vaccins in de EU te stroomlijnen en de hoge prijs van sommige levensreddende vaccins te doen dalen. 24 lidstaten, waaronder België, hebben de aanbestedingsovereenkomst al ondertekend. Alleen Bulgarije, Polen, Zweden en Finland maken nog geen deel uit van dit plan. Die laatste twee lidstaten gaven wel al aan de overeenkomst te willen tekenen in de nabije toekomst.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken