meer artikels

Strijd tegen kanker: tijd voor versnelling hoger

do 26 apr. 2018 / gezondheid

De Europese Christendemocraten (EVP) willen dat de EU een versnelling hoger schakelt in de strijd tegen kanker. De EVP-fractie (met 219 leden de grootste partij in het EU-parlement) heeft een nieuw actieplan tegen kanker klaar. Zo moeten onder meer de budgetten voor kankeronderzoek in de volgende meerjarenbegroting fors omhoog en moet de samenwerking tussen de lidstaten bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen drastisch opgevoerd worden.


Er sterven in de EU elk jaar 1,3 miljoen mensen aan kanker, dat is
26% van alle overlijdens in de EU. Er is weliswaar enorme vooruitgang
geboekt in de strijd tegen kanker, maar de progressie op het vlak van
zeldzame kankers en kankers die voornamelijk bij kinderen voorkomen, is onvoldoende. Kanker maakt nog elk jaar 6000 jonge slachtoffers in de EU.

Web2

“ De ambitie is dat er binnen 20 jaar niemand in de EU nog sterft aan de gevolgen van kanker. ”

Meer samenwerking tussen de lidstaten is cruciaal om stappen vooruit te kunnen zetten. Momenteel gebeurt er nog veel te vaak dubbel werk en worden de beschikbare middelen niet efficiënt ingezet. Alleen als onze knapste koppen samenwerken, kunnen we de beste therapieën ontwikkelen en toepassen, zodat we kunnen focussen op medicatie met een echte toegevoegde waarde voor alle patiënten in de EU. Bij elk nieuw onderzoek moet ook de reflex ingebouwd worden om te testen of kinderkankers er al dan niet succesvol mee behandeld kunnen worden.

Het optrekken van de onderzoeksbudgetten is ook essentieel. Wij willen het onderzoeksbudget voor kanker verdubbelen tot 400 miljoen euro en het researchbudget voor de strijd tegen kanker bij kinderen de komende jaren vertienvoudigen. Zo kunnen we onderzoek stimuleren in gevallen waarin de farmaceutische industrie niet wenst te investeren of als op nationaal niveau de schaal te klein is voor succesvolle research. Daarbij moet ook geld vrijgemaakt worden voor de digitalisering van de gezondheidszorg en om de digitale informatie-uitwisseling van gegevens op punt te stellen. Hoe sneller we informatie uitwisselen, hoe sneller we kanker kunnen identificeren en dus ook doeltreffender behandelen. Die digitale informatie-uitwisseling moet tegelijk zorgen voor een shift van vroegtijdige interventie naar een meer preventieve aanpak, die gericht is op behandelingen op maat om kanker te voorkomen.

We willen verder ook de ongegronde discriminatie tegen ex-kankerpatiënten op de werkvloer of bij verzekeringen een halt toeroepen. Al te vaak wordt hun medisch risico automatisch hoger ingeschat, terwijl daar in de praktijk vaak geen reden toe is. We willen dat de Europese Commissie een initiatief neemt om deze discriminatie aan te pakken.

Lees hier het actieplan
Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken