www.

Klimaatbeslissing EP: ambitieuze targets goedgekeurd voor transport en gebouwen

Het is vitaal dat Europa zich houdt aan de klimaatdoelstellingen, maar zonder naïef te zijn. Dat wil zeggen dat er een gelijk speelveld met de andere continenten moet komen. Cruciaal hierbij is een slimme hervorming van het Europees emissiehandelssysteem (ETS), waarbij ‘koolstoflekkage’ wordt tegengegaan (investeringen die weglekken naar landen of regio’s met slappere milieunormen). Een goed werkend ETS is het belangrijkste instrument om de CO2-uitstoot met vaste tred verder af te bouwen en kan wereldwijd de standaard vormen.

We moeten ons Europees ETS-systeem linken aan CO2-systemen in Californië, Zuid-Korea, Québec, om het systeem robuuster te maken en geleidelijk aan om te turnen tot een wereldwijd systeem. En we moeten werk maken van een gelijk speelveld (met vergelijkbare milieunormen) voor de industriële producenten die naar Europa willen exporteren.

ETS is vitaal om de omslag naar een koolstofarme economie te maken, maar dat volstaat niet. We weten allemaal dat transport en gebouwen de grootste uitstoters van broeikasgassen zijn. We moeten hier dan ook de grootste inspanningen doen. Dat wil zeggen: veel meer inzetten op energiebesparingen én op nog zuinigere auto’s en trucks. De uitstoot met 40% terugdringen tegen 2030 is een minimum. Maar niets houdt ons in Vlaanderen tegen om op eigen houtje meer te doen. En ook nog dit: ook de luchtvaart en de scheepvaart kunnen niet langer hun verantwoordelijkheid ontlopen. Het is tijd voor een verplicht en ambitieuzer emissiereductieplan voor schepen en vliegtuigen.

 

 

print