www.

Kwik: Europees Parlement keurt strengere limieten goed

Het Europees Parlement heeft vandaag de aanscherping van de bestaande Europese wetgeving over het gebruik van kwik goedgekeurd. Het gebruik van kwik wordt aan strikte regels en termijnen onderworpen. De industrie moet op zoek naar alternatieven die minder belastend zijn voor het milieu en de gezondheid.

Zo moet het gebruik van kwik in tandvullingen sterk beperkt: kwikvullingen worden vanaf 2018 verboden om kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven te behandelen. In verschillende Europese landen zoals Zweden, Duitsland en Frankrijk is het gebruik van kwikvullingen door de tandarts nu al sterk beperkt of verboden. Er bestaan al goede alternatieven voor kwikvullingen, toch bevat 1 op 5 tandvullingen in België nog kwik. De opleiding van toekomstige tandartsen zal hierin de komende jaren een cruciale rol spelen. We hoeven tandartsen, patiënten en het milieu niet langer nodeloos bloot te stellen aan kwik.

Het bestaande verbod op de productie, invoer en uitvoer van kwikhoudende producten, zoals batterijen en lampen, wordt door de aangepaste regels strikter. Er zijn slechts nog enkele uitzonderingen mogelijk op dit verbod, die voorzien dat wetenschappelijk onderzoek naar kwik mogelijk blijft.

Kwik is een zwaar metaal dat zeer giftig kan zijn in hoge concentraties en toch wordt het tot op heden nog in verschillende industrietakken gebruikt. Kwik is tevens één van de grootste vervuilers wereldwijd. Kwikvullingen zijn goed voor één derde van de totale aanwezigheid van kwik in het milieu. Europa heeft het gebruik van kwik in verschillende toepassingen al danig teruggeschroefd en de uitstoot van kwik met 60% beperkt. De aanscherping van de huidige regelgeving stelt de Europese Unie in staat om tegemoet te komen aan de internationale regels die vastgelegd zijn in het Minamata-verdrag van de Verenigde Naties.

print