over Ivo

  • Geboren in Sint-Truiden op 7 juni 1959 – woont in Hasselt.
  • Getrouwd met Brigitte – twee kinderen: Dries en Margot.
  • Hobby’s: zaalvoetballen, voetbal vanop de tribune, fietsen, een goeie roman.
  • Studeerde in 1981 af aan de KULeuven als licentiaat Germaanse Filologie.
  • Daarna een Bachelor Economie en een Master Business Administration aan het Limburgs Universitair Centrum (UHasselt).
  • Deed stages bij het Europees Parlement en bij de Europese Commissie.
  • Werkte vervolgens bij Concentra (nieuwe media). In 1989 in dienst bij de VRT: eerst bij de radionieuwsdienst, vervolgens bij De Zevende Dag, Het Journaal en Ter Zake.
  • Op 13 juni 2004 overstap naar de politiek: rechtstreeks verkozen in het Europees Parlement voor CD&V, en herverkozen in 2009 en 2014
  • Lid van de parlementaire commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de delegatie voor de betrekkingen met India
  • Plaatsvervangend lid van de commissie vervoer en toerisme, de subcommissie veiligheid en defensie, de delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten en de delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO