meer artikels

EP pakt sociale dumping in transportsector aan

do 04 apr. 2019 / transport

Het Europees Parlement heeft vandaag (eindelijk) het licht op groen gezet voor een pakket concrete maatregelen om de sociale dumping in het wegvervoer aan te pakken, het zogenaamde mobiliteitspakket. Een groep parlementsleden probeerde tot het laatste moment de stemming te dwarsbomen en uit te stellen, maar haalde bakzeil. Er komt nu een Europees verbod op weekendrust in de cabine en de detacheringsregels worden uitgebreid naar de transportsector. Ook het fenomeen van de zogenaamde ‘nomadische vrachtwagens’ wordt aan banden gelegd en de controles worden opgevoerd. Die voorstellen zijn een goede zaak in de strijd tegen sociale dumping en voor de verkeersveiligheid. Over dit akkoord moet nu nog een akkoord bereikt worden met de Ministerraad, maar de verwachting is dat dit snel zal gaan.

Het is hoog tijd dat we het huidige, nefaste businessmodel van lage lonen en slechte werkomstandigheden in de transportsector een halt toeroepen. Buitenlandse chauffeurs mogen voortaan niet langer dan 3 dagen aan een stuk transporten op onze wegen uitvoeren (de zogenaamde cabotage). Er komen ook nieuwe controle-instrumenten. Alle nieuwe én bestaande trucks moeten versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2024. Die extra controlemogelijkheden zijn cruciaal om paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie in de transportsector. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom essentieel.

Het is hoog tijd dat we het huidige, nefaste businessmodel van lage lonen en slechte werkomstandigheden in de transportsector een halt toeroepen. Buitenlandse chauffeurs mogen voortaan niet langer dan 3 dagen aan een stuk transporten op onze wegen uitvoeren (de zogenaamde cabotage). Er komen ook nieuwe controle-instrumenten. Alle nieuwe én bestaande trucks moeten versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2024. Die extra controlemogelijkheden zijn cruciaal om paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie in de transportsector. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom essentieel.

De uitbreiding van het verbod op de weekendrust in de cabine naar heel Europa is een goede zaak. Dat is niet alleen belangrijk vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg. In België en Frankrijk is dit terecht nu al verboden. Een cabine van 2 meter op 2 is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen. Ook de huidige rij- en rusttijden blijven behouden. De voorstellen die op tafel lagen om truck- of buschauffeurs tot drie weken achtereen aan het stuur te houden met maar twee dagen rust, waren onaanvaardbaar vanuit veiligheidsoogpunt.

Ook de strijd tegen postbusondernemingen wordt opgevoerd door extra controles en strengere voorwaarden voor de nodige activiteiten, papieren, personeel en kapitaal die op het ondernemingsadres aanwezig moeten zijn. De Europese regels zullen ook niet meer ontweken kunnen worden door meer bestelbusjes in te zetten. Om de mazen in het net te dichten, worden bestelbusjes voortaan aan dezelfde regels onderworpen. Deze maatregelen zijn cruciaal om de sociale dumping op onze wegen eindelijk een halt toe te roepen.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken