meer artikels

Mobiliteitspakket: EP niet overtuigd

wo 04 jul. 2018 / transport
Web16

Europarlementsleden stemden vandaag niet in met een pakket nieuwe maatregelen voor de transportsector, het zogenaamde mobiliteitspakket. Het pakket gaat nu terug naar de bevoegde EP commissie transport. Het pakket bevat onder meer nieuwe voorzieningen voor rij-rusttijden voor chauffeurs, toepassing van de detacheringsregels in de transportsector en cabotage (bv. transport van een Belgische vrachtwagen in het buitenland). Ook de CD&V-delegatie in het Europees Parlement stemde tegen.


Het pakket dat vandaag op tafel lag, bevat een aantal maatregelen in
de strijd tegen sociale dumping, maar slaagt er niet in de mazen in het
net te dichten. De voorstellen moeten daarom grondig bijgeschaafd
worden. Het is onze plicht om eindelijk paal en perk te stellen aan de
sociale wantoestanden in de transportsector.

We blijven er daarom tegen gekant dat chauffeurs hun vrij weekend opnieuw in de cabine zouden mogen doorbrengen, weliswaar op een snelwegparking met de nodige sanitaire voorzieningen en eetgelegenheden. In België en Frankrijk is dit terecht verboden. Chauffeurs moeten hun weekend thuis of op hotel kunnen doorbrengen. Een cabine van 2 op 2 meter is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen. Ook de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk in de transportsector is voor ons essentieel. Die maatregelen zijn niet alleen cruciaal vanuit sociaal oogpunt, ook de veiligheid op de weg moet voorop staan.

Wegvervoer is bij uitstek grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom cruciaal, zowel voor kmo’s als chauffeurs. Daarom moeten we dringend werk maken van effectievere controles op internationaal transport door alle bestaande trucks versneld van slimme tachografen te voorzien, ten laatste tegen 2024. Ook bestelbusjes mogen niet langer aan de controles ontsnappen.”

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken