meer artikels

Rij- en rusttijden truckers: EP strijdt tegen sociale dumping

di 05 jun. 2018 / transport
Transport

De transportcommissie van het Europees Parlement heeft vanmiddag het licht op groen gezet voor nieuwe maatregelen in de transportsector (het zogenaamde mobiliteitspakket). Het pakket bevat voorzieningen rond rij-rusttijden voor chauffeurs, toepassing van de detacheringsregels in de transportsector en cabotage (d.i. transport van bv. een Belgische vrachtwagen in Frankrijk). Met dit akkoord voert het EP de strijd op tegen de sociale dumping in de transportsector. Zo komen er cruciale maatregelen om oneerlijke concurrentie aan te pakken en om de sociale condities voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren. Er is wel nog ruimte voor verdere verbetering.

Deze ingrepen hebben een dubbel doel: enerzijds de sociale dumping in de sector doeltreffend aanpakken, en tegelijk de verkeersveiligheid verbeteren. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is dus cruciaal om de oneerlijke concurrentie op de Belgische markt aan te pakken. De uitrol van gelijk loon voor gelijk werk in de transportsector is hierbij essentieel, maar ook het misbruik van de rij- en rusttijden moet ingeperkt worden. Vandaag zijn er veel te veel misbruiken en schrijnende omstandigheden en pure uitbuiting van voornamelijk Oost-Europese chauffeurs. Met de versnelde invoering van de slimme tachograaf, die automatische controles via GPS mogelijk maakt, worden de mazen in het net nu gedicht. Ook Oost-Europese bestelbusjes ontsnappen niet langer aan de controles. Dat is niet alleen essentieel vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de verkeersveiligheid.

Maar dit werk is nog niet klaar. We blijven er tegen gekant dat chauffeurs hun vrij weekend opnieuw in de cabine zouden mogen doorbrengen op een snelwegparking (met, weliswaar, voldoende sanitaire voorzieningen en eetgelegenheden). Vandaag is dat niet toegelaten in België, en terecht. Een cabine van 2 op 2 meter is verre van de ideale plaats om het weekend door te brengen. Ook chauffeurs wekenlang, 6 dagen op 7 achter het stuur houden is een barslecht idee voor de verkeersveiligheid.

Het tweede mobiliteitspakket maakt deel uit van de strategie ‘Lage-emissiemobiliteit’ van de Europese Commissie. Het EP start nu verdere onderhandelingen op met de Ministerraad.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken