meer artikels

Europees Parlement zet licht op groen voor verviervoudiging EU-budget grensbeheer en veiligheid

do 14 mrt. 2019 / veiligheid

Het Europees Parlement zet het licht op groen voor een forse verhoging van de middelen voor grensbewaking en binnenlandse veiligheid. Er komt een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) van meer dan 8 miljard euro om de nationale grenswachten te ondersteunen, bovenop de verdere uitbouw van de Europese Grens- en Kustwacht met 10.000 grenswachten. Daarnaast wordt ook het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarop de nationale politie een beroep kan doen, aangevuld tot 2.5 miljard euro.

Met de nieuwe meerjarenbegroting wil het Parlement een helder signaal sturen aan alle Europeanen dat de EU er is om hen te beschermen. Het Parlement schuift duidelijke prioriteiten naar voor. De Europese middelen voor grensbewaking worden verviervoudigd, naar 8 miljard euro, bovenop de uitbouw van de EU Grens- en Kustwacht. Het nieuwe fonds moet de nationale grenswachten helpen met de aankoop van de modernste controleapparatuur, zoals automatische nummerplaatherkenning en douanescanners, en ondersteunen in de uitrol van automatische info-uitwisseling met de EU-databanken.

Samen met effectieve buitengrenscontroles zijn ook Europese informatie-uitwisseling en samenwerking tussen politie- en inlichtingendiensten cruciaal om de binnenlandse veiligheid te garanderen in de open Schengenzone. Het Europees Parlement keurt een forse uitbreiding goed van het EU-fonds voor binnenlandse veiligheid. De middelen voor automatische info-uitwisseling, grensoverschrijdende politieoperaties en Europese inlichtingensamenwerking worden meer dan verdubbeld, naar 2.5 miljard euro.

Veiligheid en een doeltreffende grensbewaking zijn dé terreinen waar Europa het verschil kan maken. De extra Europese middelen voor automatische info-uitwisseling, grensoverschrijdende politieoperaties en Europese inlichtingensamenwerking moeten politie en inlichtingendiensten helpen om de mazen in het net te dichten in de strijd tegen terreur en georganiseerde criminaliteit. Het is nu aan de Europese regeringen om hun deel van het werk te doen en niet langer op de rem te staan.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken