meer artikels

Groen licht voor Europees Reisinformatiesysteem

do 05 jul. 2018 / veiligheid

Het EP heeft een belangrijke wet goedgekeurd, die de veiligheid in heel Europa ten goede zal komen. Het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie dat op poten wordt gezet, zal een significante rol spelen in de strijd tegen terrorisme en illegale migratie en moet de veiligheid van EU-burgers verzekeren.

Dit is een belangrijke stap voor het beschermen van onze buitengrenzen. Zolang we niet weten wie Europa binnenkomt, kunnen we de veiligheid van onze burgers niet garanderen. Personen uit landen zonder visumplicht kunnen nu zonder meer naar de EU reizen, op vertoon van geldige reisdocumenten aan de grens, weliswaar. Maar buiten wat er op die documenten staat, hebben we eigenlijk geen flauw idee wie die mensen zijn. Dit systeem moet informatie verzamelen over alle personen die visumvrij naar de EU reizen en die info vergelijken met gegevens uit nationale en EU-databanken. Dat laat ons toe om personen die een dreiging vormen te identificeren nog voor ze in de EU arriveren.

Etias

Het systeem zal trouwens niet alleen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen terrorisme, maar zal ook het reizen naar de EU een stuk efficiënter maken. Nu moeten grenswachten vaak op het moment zelf een beslissing maken over de toegang tot de EU, met de verwachte chaos tot gevolg. Met ETIAS gebeurt dit automatisch en grondig, nog voor de reiziger vertrekt. Samen met de hervorming van het Visuminformatiesysteem, kunnen we zo effectief de gaten in het net dichten en potentieel gevaarlijke individuen tijdig identificeren. Zo kunnen we de EU openhouden voor toerisme en zaken, zonder aan veiligheid in te boeten.

ACHTERGRONDINFORMATIE

  • Elk jaar reizen meer dan 30 miljoen personen visumvrij naar de EU. Concreet gaat het om reizigers uit 62 landen, waaronder de VS, Australië en Japan.
  • Het systeem moet in 2020 officieel in werking treden.
  • Reizigers zullen eerst online een aanvraag moeten indienen. Dit zou ongeveer 10 minuten in beslag nemen en vragen bevatten rond: persoonsgegevens, reisdocumenten (paspoort of equivalent), achtergrondinformatie en informatie over de lidstaat waar de reiziger het eerst zou verblijven. Per aanvraag wordt er €7 aangerekend voor personen ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar. Dat maakt ETIAS financieel zelfvoorzienend: de jaarlijkse operationele kosten worden gedekt door de inkomsten van de aanvragen.

De gegevens van de aanvragers worden getoetst aan een watchlist van Europol, gebaseerd op nationale, Europese en internationale gegevens over personen die misdrijven hebben gepleegd of personen waarvan met gegronde reden gedacht wordt dat ze misdrijven zullen plegen.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken